Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Když navštívíte naše webové stránky, souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a další právní ustanovení

Společnost Wattsonic Battery se zavazuje chránit veškeré osobní údaje, které můžete poskytnout na těchto webových stránkách. Tyto zásady popisují, jak společnost Wattsonic Battery zachází s informacemi, které poskytujete při návštěvě těchto webových stránek, a jak je chrání.

Získávání informací

Obecně platí, že tyto webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli sdělovat, kdo jste, nebo uvádět jakékoliv informace o sobě. Za určitých okolností může webová stránka vyžadovat, abyste poskytli individuální identifikační údaje a údaje o vaší osobě, a to kvůli pohodlí vaší návštěvy nebo kvůli poskytnutí služeb po návštěvě webové stránky. Máte výhradní právo poskytnout webové stránce své osobní údaje, a pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje uchovávány, neposkytujte je. Naše webové servery zaznamenávají názvy domén návštěvníků. Podobně jako mnoho jiných webových stránek i naše webové servery chtějí na pevný disk vašeho počítače umístit "cookie" (malý datový soubor), který umožňuje serveru určit počítač při další návštěvě, aby bylo možné sledovat statistické informace o pohybu na těchto webových stránkách. To slouží ke zlepšení způsobu navigace na těchto webových stránkách a k měření celkové efektivity práce s webovými stránkami. Tyto údaje nejsou sdíleny s nikým jiným než s přidruženými společnostmi a smluvními partnery společnosti Wattsonic Battery, kteří společnosti Wattsonic Battery v tomto úsilí pomáhají a jsou vázáni mlčenlivostí. Pokud však soubory cookie nechcete přijmout, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby je odmítl nebo vás upozornil před jejich uložením.

Použití získaných informací

Poskytnutím svých osobních údajů usnadňujete společnosti Wattsonic Battery vytváření relevantních webových stránek, komunikaci s vámi, pomoc při nákupu produktů Wattsonic Battery a také můžete získat přístup do určitých exkluzivních sekcí webových stránek.

Informace o doméně, které webové stránky shromažďují, nejsou používány k identifikaci vaší osoby a místo toho jsou souhrnně zpracovávány za účelem měření počtu návštěv, průměrné doby strávené na webových stránkách, prohlížených stránek atd. Tyto informace se používají k vyhodnocování využívání webových stránek a ke zlepšování jejich obsahu. Pokud jsou od vás získávány další informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, zpravidla vás při jejich získávání informujeme o tom, jak budou použity.Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v místě, kde společnost Wattsonic Battery nebo její přidružené společnosti vykonávají svou činnost. Poskytnutím takových informací souhlasíte s jejich přenosem mimo vaši domovskou zemi.

Zabezpečení získaných informací

Společnost Wattsonic Battery dodržuje přísné zásady ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nevhodným přístupem. Společnost Wattsonic Battery omezuje přístup k vašim informacím na ty zaměstnance společnosti Wattsonic Battery, kteří je potřebují znát, aby mohli odpovědět na váš dotaz nebo žádost. Vaše osobní údaje budou uchovávány v tajnosti, pokud jste jasně neuvedli, že souhlasíte se zveřejněním všech svých osobních údajů nebo jejich částí. S výjimkou výslovně uvedených důvěrných údajů nebudou za důvěrné považovány žádné další informace, které na webové stránky poskytnete, jako jsou návrhy, názory a podobně.

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky společnosti Wattsonic Battery mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a společnost Wattsonic Battery není odpovědná za postupy získávání informací nebo ochrany osobních údajů ani za obsah těchto webových stránek.

Změny těchto zásad

Společnost Wattsonic Battery vám doporučuje pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o případných změnách.

Odběr novinek

Sledujte nejnovější trendy a novinky ve společnosti Wattsonic.

Přihlásit se

Informace

Nesprávný formát poštovní schránky.

OK